Thông báo mới
Dành cho những thành viên yêu thích
top Phú Hộ
Bắt đầu áp dụng cho lần 4 trở đi
*********************1. Số tiền nạp thẻ or atm trước không tiết lộ
2. Có thể gởi thẻ or atm trước và tùy ý yêu cầu kick lên top trước 23h55 phút
3. Đúng 23h55 admin sẽ load top hết những ai đang nạp đua top và còn 5 phút dành cho những ai muốn nạp thêm thi liên hệ admin ATM or thẻ ngay để ăn top theo số tiền mà mình muốn
4. Đúng 24h00 load lại lần cuối và chốt TÓP
5. Những ai không có Bankking or và không thể mua thẻ vào thời điểm muộn thì có thể chuyển trước cho ADMIN
Ví dụ :
. Có ý định ăn top và canh top thì nên chuyên dư ra số tiền mà mình muốn đua
. ví dụ nạp cho Admin 4 triệu nhưng 23h55 yêu cầu admin kick 3tr thôi - sau 23h55 load top nếu cảm thấy muốn thêm 200 hay 500 thì liên hệ admin kick thêm trong time 5 phút cuối - số tiền còn dư ra có thể yêu cầu Admin ATM trả lại ngay và liền
. ví dụ nạp cho Admin 4 triệu nhưng 23h55 yêu cầu admin không kick cũng dc - sau 23h55 load tóp nếu thich tóp này và muốn kick 1 lần 4 triệu thì liên hệ admin kick them trong time 5 phút cuối - nếu không thích thì để đó đua top sau or yêu cầu Admin ATM trả lại
Lưu ý : số tiền những mốc quà tặng không dc yêu cầu hoàn trả - và đã chốt top mà không dc top mong muốn cũng không thể yêu cầu hoàn trả

OFF chức năng phần thưởng gấp đôi