MƯA BOX KUNDUN
*************

Thời gian diễn ra event :
21h00 bắt đầu thả
Hộp được thả :
hộp Kundun 1 + 2 + 3 + 4 + 5
Số lượng thả :
Mỗi loại 15 Box
Nơi thả :
Sub-1 máp Lorencia

Anh em rãnh thì online đúng giờ nhặt cho vui nha