ĐUA TOP MASTER NHẬN QUÀ KHỦNG

Hiện tại Ingame maxx điểm Master là 600 lever
► Thời gian:- Bắt đầu lúc :
0:00 ngày 10/06/2018
- Kết thúc lúc :
Khi maxx điểm 600 Lever

► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Top Master .


Lưu ý : Admin sẽ theo dõi và sẽ tính theo thời gian ai đạt maxx 600 điểm trước sẽ là người thắng cuộc


► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ khí 380 luck + 11 100.000 Gcon
2 1 Vũ khí 380 luck + 10 100.000 Gcon
3 1 Vũ khí 380 luck + 9 100.000 Gcon
4 - 5 100.000 Gcent
***Giải thưởng sẽ được thay đổi cập nhập theo tình hình Ingame nên anh em yên tâm về vụ cân bằng game hãy đua top đi đừng sợ