ĐUA TOP 3 Ngày► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 07/06/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 09/06/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 200xLưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 150.000 Gcent + 1 Danh hiệu tự chọn
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP 5 Ngày
► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 07/06/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 11/06/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 200xLưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


Tỉ lệ ép wing 3 tại Gobin ban đầu sẽ là 40% max nhé, sẽ tăng theo thời gian
11/06 bắt đầu mở công thức ép nguyên liệu wing 3 ở lorencia - bottrade - sub1
Công thức ép nl wing 3 tại link
:http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004
12/5 bắt đầu mở công thức ép nguyên liệu 2.5 ở lorencia - bottrade - sub 1
Công thức ép nl 2.5 tại link :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004
15/5 mở Công thức ép ngọc Custom tại link :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004


TOP
Phần thưởng
1 1 Linh Hồn Condor "Nl wing 3"
1 Danh hiệu tự chọn
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent


Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002VINH HOA PHÚ QUÝ
► Thời gian :

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 07/6/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 13/6/2018► Nội dung:


- Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.


Tỉ lệ ép wing 3 tại Gobin ban đầu sẽ là 40% max nhé, sẽ tăng theo thời gian
11/06 bắt đầu mở công thức ép nguyên liệu wing 3 ở lorencia - bottrade - sub1
Công thức ép nl wing 3 tại link
:http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004

Top Nạp Thẻ

Gcoin > 0 Gcent

Gcoin > 2.000.000 Gcent
Gcoin > 3.000.000 Gcent

1 Wing 2.5 luck 3 Option+ 15
1 Sói tinh thường
2 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 15 2 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 15
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
3 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 15 + 3 option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 15 1 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
5 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"

1 Sét thân 380 luck +15
Ngày 13/6 sẽ mở Drop đồ thần 380 tại Kundun
1 Danh hiệu tự chọn
2 Wing 2.5 luck + 14 + 2 Option
2 Item socket + 3 Option + 14 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 14 2 Option
1 Danh hiệu tự chọnWing 3 luck + 14
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
3 Item Sockket + 4 Option + 14 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 14 + 3 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 14 1 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
4 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 14 + 4 Option
1 Danh hiệu tự chọn
3 Wing 2.5 luck + 13 + 2 Option
2 Item socket + 2 Option + 13 + 5 dòng socket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 13 2 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 13
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
3 Item Sockket + 4 Option + 13 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 13 + 3 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 13 1 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
3 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 13 + 4 Option
1 Danh hiệu tự chọn
4 Wing 2.5 luck+ 12 + 2 Option
2 Item socket + 2 Option + 12 + 5 dòng socket trống
1 Nguyên liệu 2.5 tự chọn
1 Sét thần cấp 5 luck + 12 2 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 12
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn
Công
3 Item Sockket + 4 Option + 12 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 luck + 12 + 3 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 12 1 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
2 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 12 + 4 Option
1 Danh hiệu tự chọn
5 Wing 2.5 luck + 11 + 2
2 Item socket + 2 Option + 11 + 5 dòng socket trống
1 Nguyên liệu 2.5 tự chọn
1 Sét thần cấp 5 luck +11 2 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 9 2 Option
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
3 Item Sockket + 4 Option + 11 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 5 Luck + 11 + 3 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 3 luck + 11 1 option
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
1 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 11 + 4 Option
1 Danh hiệu tự chọn
Link cấp độ set thần Ingame :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=4997#post4997
Lưu ý chú ý :
Hiện nay Web nạp thẻ đang bảo trì từ các nhà mạng nên phải gởi thẻ qua Admin để admin nộp = tay
Hiện nay : thẻ Viettel - Mobi đang có khuyễn mãi nhé, nên ae mua 2 loại này sẽ được ưu đãi hơn 50%
Chuyển khoản ATM sẽ được thêm 100% thẻ nạp và Gcon vào tóp nhé
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
: https://www.facebook.com/q13303514 hoặc số điện thoại nóng 0982122545

TÍCH MỐC NHẬN QUÀ : Không áp dụng cho các Men sever cũ sang, chỉ áp dụng cho lần nạp vào sever mới hiện tại


Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà chỉ nhận dc 1 mốc "nhận mốc 500k là Ko dc
mốc 400 - 300 - 200 - 100 - 50 .!
50.000 30b + 30s được quyền ep 1 set 5 item lên + 9
100.000 30b + 30s
1 Item thần luck + 0 cấp 1 or 2 or 3 or 4
được quyền ep 1 set 5 item lên + 10
200.000 30b + 30s
1 Item thần luck + 0 cấp 1 or 2 or 3 or 4
1 Item socket 3 Option + 0 + 4 dòng socket trống
1 Ngọc custom tùy chọn "ko phải thần"
được quyền ep 1 set 5 item lên + 11
300.000 30b +30s
1 Item thần luck + 0 cấp 1 or 2 or 3 or 4
1 Item socket 3 Option + 0 + 4 dòng socket trống
được quyền ep 1 set 5 item lên + 12
400.000
30b + 30s
1 Item thần luck + 0 cấp 1 or 2 or 3 or 4
1 Item socket 3 Option + 0 + 4 dòng socket trống
được quyền ep 1 set 5 item lên + 13
500.000
30b + 30s
1 Item thần luck + 0 cấp 1 or 2 or 3 or 4
1 Item socket 3 Option + 0 + 4 dòng socket trống
1 Ngoc Custome " Ko phải là ngọc thần"
Tặng 1 wing 2.5 Luck + 1 option
1 Danh hiệu
1.000.000 100b + 100s
1 Item socket 3 Option + 0 + 4 dòng socket trống
1 Ngoc Custome " Ko phải là ngọc thần"
1 Linh Hồn Condor "Nl wing 3" nhận vào ngày 11/06

1.500.000 150b + 150s
Được quyền up 5 mon socket các mốc trên lên thành 4 Option + 5 dòng sockket
Được quyền ép 1 set 5 item lên + 14Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP 7 NGÀY
► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 07/6/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 13/6/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 200x


Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:
Tỉ lệ ép wing 3 tại Gobin ban đầu sẽ là 40% max nhé, sẽ tăng theo thời gian
11/06 bắt đầu mở công thức ép nguyên liệu wing 3 ở lorencia - bottrade - sub1
Công thức ép nl wing 3 tại link
:http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004


TOP
Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 luck 2 Option + 11 + 2 Ngọc Custom tùy chọn "Ko phải là ngọc thần"
Hoặc
1 Nguyên liệu Wing 3 + 2 Item socket 4 op + 5 dong sk trống

1 Danh hiệu tự chọn
2 1 Wing 2.5 luck 1 Option + 11 + 1 Ngọc custom tùy chọn "Ko phải là ngọc thần"
hoặc
2 Item sockket 3 Option + 4 dòng sockket trống
3 100.000 Gcent
4 - 5 70.000 Gcent


Lưu ý : Phần thưởng sẽ tăng theo hoạt động và đồ đạc Ingame hợp lý và sẽ thông báo tại Gruop nên anh em theo giõi nhéLink danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP CHỦNG TỘC


Đổi giới tính từ ngày 07/6 trở đi sẽ bi loại, trước ngày 07/6 thì OK

► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 07/6/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/6/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 200x

- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 1 wing 2.5 luck + 11 2 Option hoặc 2 item sockket + 4 Option+ 5 dòng socket trống theo Class
1 Danh hiệu tự chọn
2 1 wing 2.5 luck + 11 1 Option hoặc 2 item sockket + 3 Option+ 4 dòng socket trống theo Class
3 200.000 Gcent

Lưu ý : Phần thưởng sẽ tăng theo hoạt động và đồ đạc Ingame hợp lý và sẽ thông báo tại Gruop nên anh em theo giõi nhé
Top 1 có thể đổi lấy top 2 kèm theo danh hiệu


Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002