Thông báo mới về Sub-6 Vip có PK nhé
Thời gian mở : 00h00 ngày 21/5/2018
Yêu cầu vào Sub-6 : Phải Max Reset trong ngày mới vào được


Những thông tin được tăng trong sub này như sau :
Item sockket rơi ra trong Sub này sẽ được max 3 dòng sockket trống (sẽ thêm dòng theo thời gian game)
Thêm tỉ lệ traint lông vũ + HHHT
Thêm tỉ lệ traint Hoa Mai Vàng
Thêm tỉ lệ traint rơi ngọc khi traint
Thêm tỉ lệ rơi ngọc tại sự kiện Sum Thỏ
Tăng Boss vàng thêm x2 Boss
Thông tin qoái tại sub này như sau :
Tăng giáp tăng dame Boss : Nhện + medusa + kundun + Boss vàng


Lưu ý : Thông tin qoái + thời gian sự kiện y đúc Sub 2