ĐUA TOP 3 Ngày

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 20/5/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 100xLưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 150.000 Gcent + 1 Danh hiệu tự chọn
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent


Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP 5 Ngày


► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 22/5/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 100xLưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
12/5 bắt đầu mở công thức ép nguyên liệu 2.5 ở lorencia - bottrade - sub 1
Công thức ép nl 2.5 tại link :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004
15/5 mở Công thức ép ngọc Custom tại link :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=5004#post5004


TOP
Phần thưởng
1 1 Nguyên liệu 2.5 + 1 Ngọc Custom tùy chọn "không phải là ngọc thần"
100.000 Gcent + 1 Danh hiệu tự chọn
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002VINH HOA PHÚ QUÝ


► Thời gian :

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 15/5/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 24/5/2018► Nội dung:


- Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Top Nạp Thẻ

Gcoin > 0 Gcent

Gcoin > 2.000.000 Gcent
Gcoin > 3.000.000 Gcent1 Wing 2.5 luck + 13
1 Sói tinh thường
2 Item Sockket + 4 Option + 15 + 5 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 3 luck + 13
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck 1 Option + 13
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 15 + 3 Option + 4 dòng socket
1 Sét thần cấp 4 luck + 13
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 15 2 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 15 + 4 Option + 5 dòng socket
1 Bộ Ring Pen Full exl + 15 hoặc 2 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"

1 Sét thân cấp 5 luck + 15
1 Danh hiệu tự chọn
2 Wing 2.5 luck + 11
2 Item socket + 3 Option + 13 + 4 dòng sockket trống
1 Sét thần cấp 3 luck + 11
1 Danh hiệu tự chọnWing 2.5 luck 1 Option + 11
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 13 + 3 Option + 4 dòng socket
1 Sét thần cấp 4 luck + 11
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 13 2 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 13 + 4 Option + 5 dòng socket
1 Bộ Ring Pen Full exl + 15
hoặc 2 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 13
1 Danh hiệu tự chọn
3 Wing 2.5 luck + 0
2 Item socket + 2 Option + 11 + 3 dòng socket trống
1 Sét thần cấp 3 luck + 9
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck 1 Option + 9
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 11 + 3 Option + 4 dòng socket
1 Sét thần cấp 4 luck + 9
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 11 2 Option
1 Sói tinh Hoàng Kim
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 11 + 4 Option + 5 dòng socket
1 Bộ Ring Pen Full exl + 15
hoặc 2 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 11
1 Danh hiệu tự chọn
4 Wing 2.5 + 0 + Omo
2 Item socket + 2 Option + 9 + 2 dòng socket trống
1 Nguyên liệu 2.5 tự chọn
1 Sét thần cấp 3 luck + 0
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 0 1 Option
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn
Công
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 9 + 3 Option + 4 dòng socket
1 Sét thần cấp 4 luck + 0
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 2 Option + 9
1 Sói tinh Hoàng Kim
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 9 + 4 Option + 5 dòng socket
1 Bộ Ring Pen Full exl + 15
hoặc 1 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 9
1 Danh hiệu tự chọn
5 Wing 2.5 luck + 0
2 Item socket + 2 Option + 0 + 2 dòng socket trống
1 Nguyên liệu 2.5 tự chọn
1 Sét thần cấp 3 + 0+ omo
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 0 1 Option
1 Sói tinh Phòng Thủ hoặc Tấn Công
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 0 + 3 Option + 4 dòng socket
1 Sét thần cấp 4 + 0 + omo
1 Danh hiệu tự chọn
Wing 2.5 luck + 2 option + 0
1 Sói tinh Hoàng Kim
Được up sét đồ mốc quà 1tr5 thành sét + 0 + 4 Option + 5 dòng socket
1 Bộ Ring Pen Full exl + 15
hoặc 1 ngọc Custom tự chọn"Ko phai thần"
1 Sét thần cấp 5 luck + 0
1 Danh hiệu tự chọn


Link cấp độ set thần Ingame :
http://diendanthegioimu.net/showthre...=4997#post4997
Lưu ý chú ý :
Hiện nay Web nạp thẻ đang bảo trì từ các nhà mạng nên phải gởi thẻ qua Admin để admin nộp = tay
Hiện nay : thẻ Viettel - Mobi đang có khuyễn mãi nhé, nên ae mua 2 loại này sẽ được ưu đãi hơn 50%
Chuyển khoản ATM sẽ được thêm 100% thẻ nạp và Gcon vào tóp nhé
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
: https://www.facebook.com/q13303514 hoặc số điện thoại nóng 0982122545

TÍCH MỐC NHẬN QUÀ : Không áp dụng cho các Men sever cũ sang, chỉ áp dụng cho lần nạp vào sever mới hiện tại


Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà chỉ nhận dc 1 mốc "nhận mốc 500k là Ko dc
mốc 400 - 300 - 200 - 100 - 50 .!
50.000 20b + 20s được quyền ep 1 set 5 item lên + 9
100.000 20b + 20s được quyền ep 1 set 5 item lên + 10
200.000 20b + 20s
1 Item socket 1 Option + 0 + 2 dòng socket trống
được quyền ep 1 set 5 item lên + 11
300.000 20b +20s
1 Item socket 1 Option + 0 + 2 dòng socket trống
được quyền ep 1 set 5 item lên + 12
400.000
20b + 20s
1 Item socket 1 Option + 0 + 2 dòng socket trống
được quyền ep 1 set 5 item lên + 13
500.000
20b + 20s
1 Item socket 1 Option + 0 + 2 dòng socket trống
1 nguyên liệu wing 2.5
1 Danh hiệu
1.000.000 100b + 100s
1 Item socket 1 Option + 0 + 2 dòng socket trống
Tặng 1 wing 2.5 Omo
1.500.000 150b + 150s
Được quyền up 5 mon socket các mốc trên lên thành 2 Option +3 dòng sockket

Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP 7 NGÀY


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 24/5/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 100x


Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 2 Nguyên liệu Wing 2.5 + 2 Ngọc Custom tùy chọn "Ko phải là ngọc thần"
Hoặc
2 Item sockket 2 Option + 3 dòng socket trống

100.000 Gcon + 1 Danh hiệu tự chọn
2 1 Nguyên liệu wing 2.5+ 1 Ngọc custom tùy chọn "Ko phải là ngọc thần"
hoặc
1 Item sockket 2 Option + 3 dòng sockket trống
100.000 Gcon
3 100.000 Gcent
4 - 5 70.000 Gcent
Lưu ý : Phần thưởng sẽ tăng theo hoạt động và đồ đạc Ingame hợp lý và sẽ thông báo tại Gruop nên anh em theo giõi nhéLink danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002


ĐUA TOP CHỦNG TỘC
Đổi giới tính từ ngày 18/5 trở đi sẽ bi loại, trước ngày 18/5 thì OK

► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 26/5/2018


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
Lưu ý : nhằm tạo sự cạnh tranh khi đua top RS, qua 00h00 ngày đua top EXP giảm còn 100x

- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 1 Nguyên liệu wing 2.5 hoặc 1 item sockket + 2 Option+ 3 dòng socket trống theo Class
+ 100.000 Gcon + 1 Danh hiệu tự chọn
2 1 Item sockket + 1 Option + 2 dòng sockket trống theo class
100.000 Gcon
3 100.000 GcentLưu ý : Phần thưởng sẽ tăng theo hoạt động và đồ đạc Ingame hợp lý và sẽ thông báo tại Gruop nên anh em theo giõi nhé
Top 1 có thể đổi lấy top 2 kèm theo danh hiệu


Link danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002TOP THỂ HIỆN ĐĂNG CẤP CỦA CHỦNG TỘC

► Thời gian diễn ra event : đúng 21h00 vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, dựa vào bảng xếp hạng Chủng Tộc của từng Class
Top 1 Class DW sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class DW
Top 1 Class DK sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class DK
Top 1 Class ELF sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class ELF
Top 1 Class MG sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class MG
Top 1 Class DL sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class DL
Top 1 Class SUM sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class SUM
Top 1 Class RF sẽ quyết đấu 1 trận với Top 2 Class RF


Yêu cầu trận đấu :
. Không phân biệt đồ đạc
. Cho phép mượn Item bạn bè vào lấy niềm tin
. Quyết đầu 1 trận 1 tại Sub 5, admin theo giõi = Teamvie của 2 đối thủ
. Máy tính ai diss hay lag, thì thua vẫn là thua, ko khiếu nại, trừ khi cả Sub 5 bị lỗi DIS mới bắt đầu lại trận đấu theo tỉ số hiện tại đang thi đấu
. Đúng 21h00 đồng hồ Ingame mà thành viên 2 bên không Online thì Hủy không đấu nữa, nếu 1 thành viên Online còn thành viên bên kìa không Online thì phần thưởng cho thành viên còn lại
. Nếu 2 thành viên solo cùng chung của 1 người thì vẫn dc nhận quà như bình thườngPhần thưởng
Thắng 200.000 Gcon
30b30s30cre30c30l
Thua 100.000 GconLink danh hiệu Ingame http://diendanthegioimu.net/showthre...=5002#post5002