Thông tin hổ trợ được cập nhập vào ngày 05/05/2018
Thông tin hổ trợ sẽ được Update thường xuyên theo time Ingame


Thông tin hổ trợ tân thủ vào chơi sau

*Gói Free sẽ được hổ trợ như sau :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 30 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 100 điểm Master
*Gói tốn phí sẽ được hổ trợ như sau :
- Nạp thẻ vào game 10k thẻ được hổ trợ :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 5 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 200 điểm Master
4. 1 Key đồ cấp 1 luck 1 op + 1 wing 1 (tất cả cộng 9)
- Nạp thẻ vào game 20k thẻ được hổ trợ :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 5 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 300 điểm Master
4. 1 Key đồ cấp 2 luck 1 op + 1 wing 1 (tất cả cộng 9)
- Nạp thẻ vào game 30k thẻ được hổ trợ :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 5 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 400 điểm Master
4. 1 Key đồ cấp 3 luck 1 op + 1 wing 1 (tất cả cộng 9)
- Nạp thẻ vào game 40k thẻ được hổ trợ :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 5 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 500 điểm Master
4. 1 Key đồ cấp 4 luck 1 op + 1 wing 1 (tất cả cộng 9)
- Nạp thẻ vào game 50k thẻ được hổ trợ :
1. Hổ trợ reset lên kém tóp 5 lần Reset
2. Code tân thủ gồm có : 30k Vpoint khuyến mãi để reset VIP
3. Hổ trợ làm nv cấp 3 và 600 điểm Master
4. 1 Key đồ cấp 5 luck 1 op + 1 wing 1 (tất cả cộng 9)


Những Mốc 100k trở lên thì liên hệ admin theo Link facebook : https://www.facebook.com/q13303514 để tư vấn cho lẹHổ trợ reset Member Ingame


*Gói Free sẽ được hổ trợ như sau :
. Hổ trợ reset lên kém tóp 30 lần Reset
*Muốn dc kick reset lên kém top 5 lần theo top 1 phải nộp vào 10k thẻ bất kỳ vào game

Lưu ý chung : Tránh trước hợp tạo acc Clone vô số đợi đến Event và đua top nhờ kick trong lúc cả tuần k đụng đến 1 lần Reset acc clone